ให้การต้อนรับ อัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ อัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน อาคารอนุบาล GGP JAPAN 2020 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 2,715,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 1 หลังเพื่อจัดการเรียน การสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 มีนักเรียนจำนวน 100 คน
โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 375 คน
โดยมี นายอำเภอขุขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2