ประธานฝ่ายฆราวาสในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานบุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ได้รับความเมตตาจากพระเทพปวรเมธี รศ.ดร.อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 15 รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์อำเภอกันทรารมย์ ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะกษ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2