พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานประมงจังหวัดได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อสัตว์น้ำเหล่านั้นเติบโตจะสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชน โดยมีจำนวนถุงปลา 300 ถุง เป็นจำนวนปลาที่ปล่อยประมาณ 3 แสนตัว
โดยมีนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 นายธนดล นวลจันทร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัด ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ บึงระนาม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2