ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พล.อ.วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ เป็นประธานดังกล่าว ที่ประชุมเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามยาเสพติดยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวนและการดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
จากนั้นประธานได้มอบนโยบายข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสรุป ขอให้ทำความเข้าใจกรอบความคิดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด นำประมวลกฎหมายยาเสพติดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ส่วนมาตรการป้องกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนและมาตรการบำบัดนำผู้เสพมาเข้าระบบเพื่อบำบัดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานและส่งเสริมอบรมอาชีพให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.30 น คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านโนนขาม หมู่ที่ 12 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี พ.อ. วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2