ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2465

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2465 กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ (Celebration Event) มีการจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทาน รถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศดังประจักษ์ชัด
2) กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ (Prevention Event) จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในท้องที่ต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ
3) กิจกรรมการให้ความรู้ทั่วประเทศ (Education Event) การจัด Stroke Exhibition & Presentation เป็นการให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการและสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/walkrunbikefighting, https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter https://www.sirirajstrokecenter.org/ และ Website: race.thai.run (http://race.thai.run/wrb8Bangkok) หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0819672769 (คุณมะลิ สุปัตติ)
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2