ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย
2. เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้มีความผิดปกติทางจิตตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อัยการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีลำดวน โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2