ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังอำเภอ ทุกอำเภอ ด้วย
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมถึงมาตรการที่กำหนดให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2