พบปะและบรรยายพิเศษเพื่อถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะและบรรยายพิเศษเพื่อถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ในปีพุทธศักราช 2565 มีพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานในพิธี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 8 และคณะสงฆ์ร่วมการประชุม
โดยการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในเขตประครองคณะสงฆ์ ภาค 10 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ เบญจลักษ์ ราษีไศล ยางชุมน้อย โพธิ์ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ พยุห์ ศิลาลาด เมืองจันทร์ มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 395 รูป โดยได้นิมนต์และเจริญพรเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายถวายความรู้ และ ถวายความรู้พิเศษแก่พระสังฆาธิการดังกล่าว ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างเรือน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2