ให้การต้อนรับ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างซุ้มประตูวัดบ้านด่าน โดยได้รับความความเมตตาพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านด่าน ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล และพุทธสานิกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และเพื่อก่อสร้างซุ้มประตูวัดบ้านด่านให้สวยงามสอดคล้องกับความพิจิตรงดงามของวิหารหลวงพ่อทอง ทั้งนี้ในกิจกรรมมีรำฉลอง 70 ปีหลวงพ่อทอง พิธีพราหมณ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างซุ้มประตู พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมอบจักรยานให้กับนักเรียน 71 คัน
หลวงพ่อทอง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯมาประดิษฐานที่วัดบ้านด่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ลูกหลานชาวบ้านด่านและพุทธศาสนิกชนทั้วไป ร่วมสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อทอง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ 2566 และจะอัญเชิญหลวงพ่อทองขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลวงต่อไป
โดยมีพันเอกวัชรพล คันธา รอง ผอ.รมน.จว.ศก. (ฝ่ายทหาร) นายทิวา รุ่งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอราษีไศล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชนร่วมดังกล่าว ณ วัดบ้านด่าน ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2