ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก 42-2 / 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ศก 42-2 / 2565
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบคำขอ สถานที่ผลิต และประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่มีผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพิจารณารับรอง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ จำนวน 43 ผลิตภัณฑ์
โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2