เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสร้าง อนุสาวรีย์พระยารัตนวงศา (ท้าวอุ่น)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสร้าง อนุสาวรีย์พระยารัตนวงศา (ท้าวอุ่น) ที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระยารัตนวงศา (ท้าวอุ่น) เช่น ทุนการก่อสร้าง ประวัติความเป็นมา รูปแบบลักษณะ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นคณะที่ประชุมดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนสาธารณะที่กำลังก่อสร้าง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงจุดตั้งในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยารัตนวงศา (ท้าวอุ่น) ณ บริเวณลานออดหลอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2