พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน ปรากฎว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอบรมเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสำเร็จการอบรมทั้งหมด โดยมีผู้แทนของผู้รับการอบรมกล่าวความรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นอันขาดและเป็นคนดีของสังคมตลอดไป
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนปลัดจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ทีม To Be Number One อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2