ร่วมพิธีเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายสุรัติ ทองเทพ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, วีดิทัศน์สาร จากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ,วิดีทัศน์ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัด และวิดีทัศน์ถ้อยแถลงจากประเทศที่มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไทย โดย เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มาจัดแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงเพื่อเป็นการจําลองรูปแบบการจัดประชุม COP โดยย่อส่วนการนําเสนอเป้าหมาย และทิศทางการทํางานที่ชัดเจนของแต่ละประเทศ มาเป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และให้ประชาชนเกิดความตระหนักมีความรู้ และความเข้าใจร่วมขับเคลื่อนมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2