พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ในฐานะผู้เริ่มต้นวางรากฐานด้านกฎหมาย และวางรากฐานการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทย โดยนายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีการประกอบด้วย
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
– พิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระรูปของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
โดยมี นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัด อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัด หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2