ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที 6/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที 6/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2