เปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ​​ ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอกันทรารมย์ กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครู/นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ เขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2