การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรประเภทต่างๆ และการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2