เป็นผู้อำนวยการ เพื่อค้นหากรณีนายพงสิทธ์ จันทรโท (ผู้พลัดหลง) ได้ออกจากบ้านไปเก็บเห็ดในป่าพนมดงรักพร้อมกับเพื่อน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้อำนวยการ เพื่อค้นหากรณีนาย พงสิทธ์ จันทรโท (ผู้พลัดหลง) ได้ออกจากบ้านไปเก็บเห็ดในป่าพนมดงรักพร้อมกับเพื่อน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และได้พลัดหลงไป ซึ่งอยู่ในรอยต่อชายแดนระหว่างอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้นขึ้นพร้อมกับสั่งการวางแผนค้นหา โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นทีมค้นหาผู้พลัดหลงดังกล่าวณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยขยุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลวางแผนสั่งการจัดทีมค้นหาในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ โดยมีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาที่ 1 จ.ศก. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอำเภอขุนหาญ ร่วมวางแผนค้นหาจัดตั้งทีมและลงพื้นที่ติดตามค้นหาณ ศูนย์บริการข้อมูลสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2