เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 22.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้เข้าร่วมประกวด ชมรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลจังหวัดต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2
2. ชุมชนบ้านขี้เหล็ก ได้รับรางวัลเป็นประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน(ภูมิภาค) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
3. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ดีเด่น
5. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ดีเด่น
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2