ร่วมการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “พัทลุงเกมส์”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “พัทลุงเกมส์” ดังนี้
1. เวลา 10.00 น. : ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬายกนำ้หนักชาย-หญิง โดยได้รับความอนุเคราะห์สิ่งของจากคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งทัพผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทกีฬา 25 กีฬา รวมทั้งสิ้น 403 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565
2. เวลา 15.00 น. : เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ประเภทกีฬาสนุกเกอร์
3. เวลา 16.00 น. เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ประเภทกีฬายูโด โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งทัพนักกีฬาร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุ 15 ปี หญิง ผลการแข่งขัน
– เด็กหญิงศิริรัตน์ อาจหาญ สามารถคว้าเหรียญทอง เหรียญแรกให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน​ 38​
– เด็กหญิงพัฒน์นรี ประเสริฐศรี คว้าเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
– นางสาวปริชญา สวยสะอาด คว้าเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
การแข่งขันฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กองเชียร์ ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ณ จังหวัดพัทลุง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2