เฝ้ารับเสด็จและนำเสนอผลงานของชมรม จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 20.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 20 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัดคุมประพฤติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประกวด ชมรมต่างๆ เฝ้ารับเสด็จและนำเสนอผลงานของชมรม จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอภายในงาน จำนวน 8 ชมรม ดังนี้
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก อำเภอขุนหาญ
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก อำเภอราษีไศล
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประกวดจากจังหวัดศรีสะเกษให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 โดยเคร่งครัด ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2