ร่วมการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “พัทลุงเกมส์”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “พัทลุงเกมส์” ดังนี้
1. เวลา 10.00 น. : เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งทัพผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทกีฬา 25 กีฬา รวมทั้งสิ้น 403 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565
2. เวลา 16.00 น. : ร่วมพิธีเปิดแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “พัทลุงเกมส์” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
การแข่งขันฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กองเชียร์ ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา ร่วมชมการแข่งขันและร่วมพิธีเปิด ณ จังหวัดพัทลุง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2