ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ พร้อมด้วยนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดศรีสะเกษ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
✳️ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้

 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 :
  • พิธีปลงผม มอบผ้าไตร และบรรพชา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
  • พิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ
  • พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ
  • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานออดหลอด
  • ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  3.พิธีปิดการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ก (ชาย-หญิง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. การตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2565
 4. กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ❇️นอกจากนี้ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อาทิ
 5. ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
 6. การรับสมัครอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  ตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จำนวน 5  อัตรา เปิดรับสมัครถึง 1 – 9 สิงหาคม 2565
 7. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ของจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อนำไปประกวดคัดสรรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565
 8. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2