เป็นประธานเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน ผอ.ศอ.จอส. อำเภอห้วยทับทัน นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่งนตำบลเมืองหลวง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกอส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ทุกหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกหนองน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบข้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2