พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน ในอบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองกอ.รมน.จ.ศก. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2