ประธานการประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน สพป.ศก.1 ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2