เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
พิธีการก่อนเปิดประชุมประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
– พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ
– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– พิธีมอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565
– พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565
– พิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด
– พิธีมอบเงินสนับสนุนชมรมกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือน กรกฎาคม 2565
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงต่าง ๆ ปฏิทินกิจกรรม และวาระจังหวัด รวมทั้งงานสำคัญในเดือน กรกฎาคม 2565
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) อัยการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รทก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2