เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน คืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน คืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ปล่อยนกคืนสู่ป่า และปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำ การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญมี เตชะธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองม่วง มีนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายก อบต.หนองครก นายก อบต.หมากเขียบ จิตอาสาพระราชทาน คณะครู-นักเรียน ผู้นำท้องที่ และประชาชนร่วมพิธี ณ วัดป่าบ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2