ร่วมในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมอบให้หน่วยงานราชการในระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสื่อมวลชน นำไปประดับ ณ สถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยมี นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2