ร่วมซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษรับการตรวจประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐรอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธาน YEC ผู้บริหารองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2