เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตร และบรรชา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตร และบรรชา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีข้าราชการ ประชาชนเข้าบรรพชา อุปสมบท 16 รูป โดยพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสงฆ์ ร่วมประกอบพิธี พร้อมนี้มี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ญาติพี่น้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2