เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกษและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 58

วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกษและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 58 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (ศ.ดร. หรรษา ธมฺมหาโส) ร่วมในพิธี
สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 58 ประกอบด้วย

  1. การไกล่เกลี่ยหนี้สินก่อนฟ้องคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
  2. มอบประกาศนียบัตรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนระดับดีเด่นการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
  3. การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
  4. การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขับเคลื่อนงานยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
    ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 9 หน่วยงาน และได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน จำนวน 9,631 ราย มูลหนี้รวม 787 กว่าล้านบาท พิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน จำนวน 541,991 บาท พิธีมอบประกาศนียบัตร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนระดับดีเด่น จำนวน 4 ศูนย์ และพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 21 ศูนย์
    โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมบังคับคดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ขนส่งจังหวัด นายอำเภอ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาธนาคารออมสิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขนส่งจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ส่วนราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรมแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2