เป็นประธานให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ดำเนินการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” จำนวน 25 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาชาย จำนวน 142 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 163 คน เจ้าหน้าที่ทีม (ชาย/หญิง) 83 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัด 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 403 คน
ในการนี้ ได้ร่วมมอบชุดกีฬาและงบประมาณสนับสนุน 2,174,430 บาท โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565
โดยมี นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด คณะผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2