เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสืบสานรักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ ในวันสำคัญของชาติไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ 2565

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสืบสานรักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ ในวันสำคัญของชาติไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ 2565
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2