เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 3/2565 มีวาระสำคัญดังนี้
1. รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมและสภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
2. การติดตามสถานการณ์การตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
3. ผลการจดทะเบียนธุรกิจของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
4. สรุปยอดจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
5. โครงการยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทร้านค้าอาหารและที่พักภายใต้ชื่อ “ศรีสะเกษ ชัวร์”
6. ผลการสัมมนาโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี 2565 ระดับผู้ปฏิบัติงาน
7. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่5/ 2561
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2