เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2