กำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมนการตรวจเยี่ยม โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
– การประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ประจำปี 2564
– พบปะครู บุคลากร และนักเรียน และชมการแสดงของนักเรียน
– เยี่ยมชมนิทรรศการงาน อาชีพของหอพักนักเรียนจำนวน 17 หอพักและบ้านพักนักเรียนจำนวน 5 หมู่บ้าน
– เยี่ยมชมวิถีชีวิตนักเรียนหมู่บ้าน 40 ปี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
– เยี่ยมชมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬากาบัดดี้ และกีฬายกน้ำหนัก
– เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพของนักเรียน
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2