เป็นประธานคัดเลือกและมอบแนวทางการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีแก่กลุ่ม/ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 3 – 5 ดาว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคัดเลือกและมอบแนวทางการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีแก่กลุ่ม/ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 3 – 5 ดาว ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรบูทจำหน่ายในงาน จำนวน 31 บูท จำแนกเป็น ประเภทอาหาร 5 บูท ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 17 บูท ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 7 บูท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 บูท และชวนชิม 1 บูท โดยได้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรบูททั้งหมดแต่ละประเภท คุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ศิลปาชีพฯ ส่วนการพิจารณาตัดสินว่าผู้ประกอบการจะเข้าร่วมงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเภทชวนชิมเป็นดุลยพินิจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เหลือนั้นเป็นการพิจารณาคัดเลือกของจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2