เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565
ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การขับเคลื่อนวาระจังหวัด การแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2565 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้าน CBTX หมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง ยุทธการปราบปรามยาเสพติด 238 พิทักษ์นครลำดวน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการและแผนงาน มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด การติดตามและการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และการพัฒนาพื้นที่
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รมน.จังหวัด (ท) ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 3 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2