เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565 ในที่ประชุมมีการรายงานและพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้
การข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การจับกุมด้านการจราจร การดำเนินการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม รีสอร์ท โรงแรงแรมสถานบริการและบ่อนการพนัน ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดระบียบหอพัก และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รมน.จังหวัด (ท) ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2