เป็นประธานเปิดโครงการ”เชื่อมโยงธุรกิจ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ”เชื่อมโยงธุรกิจ เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสได้เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงมีช่องทางเข้าถึงการได้รับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั้งนี้ มีการจัดบูธนำเสนอของธนาคารต่างๆด้วย
โดยมี นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัด นายเชิดชัย จิณะเสน ที่ปรึกษา คบจ. สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด คณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2