ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
การต้อนรับฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอกันทรารมย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2