เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุ(D-RTI) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) การป้องกันการจมน้ำ(MERIT MAKER) และระบบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุ(D-RTI) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) การป้องกันการจมน้ำ(MERIT MAKER) และระบบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดประชุมในระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 อันเป็นการการขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับอำเภอ บุคลากรจาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และมูลนิธิ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน
โดยมี นางวนิดา สมภูงา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และ ที่ 2 ผู้แทนจากบริษัทกลางฯ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2