ร่วมหารือข้อราชการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมหารือข้อราชการกับ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
จากนั้นร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การดำเนินงานหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร(Mobile Unit for Food Safety) เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่ของอาหาร มีกลยุทธ์ มาตรการ ผลักดัน สื่อสารนำไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เชื่อมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการบูรณาที่ชัดเจน เช่น การดำเนินงานของหน่วย Mobile Unit ช่วยตรวจสารปนเปื้อนในทุเรียนภูเขาไฟจากสวนต่างๆ ในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาเที่ยวมาชม มาชิม ทุเรียนภูเขาไฟอร่อยและปลอดภัย ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2