เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ซึ่งมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีภูมิลำดวน ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2