เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สามารถสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่เข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย
การอบรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายก อบต.กะแชง ผู้รับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดและอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกะแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2