เป็นประธานในพิธีวันมหาบูรพาจารย์ รำลึกชาตกาล 113 ปี พระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่องสุภัทโท) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวันมหาบูรพาจารย์ รำลึกชาตกาล 113 ปี พระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่องสุภัทโท) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงมหาบูรพาจารย์แห่งวัดสระกำแพงใหญ่ พระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 113 รูป
2. พิธีเปลี่ยนผ้าไตรครองสรีระสังขาร
3. พิธีอ่านตราตั้ง และมอบตรารองเจ้าอาวาสวัดเทพปราสาท/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ และอ่านตราตั้งพระฐานานุกรม
4. พิธีประกาศเชิดชูเกียรติ ถวายผ้าไตรและมอบเสื้อที่ระลึกแก่ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่เครื่องสุภัทโท
5. พิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบไล่ได้แผนกธรรมและแผนกบาลี ทุนเรียนดี แผนกสามัญศึกษาและอุปถัมภ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มี พระราชกิตติรังษีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม พระภิกษุ สามเณร ร่วมประกอบพิธี
โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน และศิษยานุศิษย์ร่วมในพิธี ณ วัดสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2