เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (แบบวิถีพุทธ) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (แบบวิถีพุทธ) ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด พระปลัดจรัน อนงฺคโน เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม คณะสงฆ์ ดร.แม่ชีทศพร วิชิระบำเพ็ญ และผู้ปฎิบัติธรรมร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกษได้มีคำพิพากษาคุมประพฤติและกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกคุมประพฤติเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู พร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดจากหน่วยงานสาธารณสุข ปกครอง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เรือนจำจังหวัด นำเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรักษาด้วยกระบวนการทางศาสนาบำบัดให้สามารถปรับตัวปรับความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปเสพซ้ำดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมและได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ในระบบการบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจรวมทั้งสิ้น 50 คน การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมด้านศาสนาบำบัดการ อบรมความรู้ต่างๆงานสาธารณประโยชน์ สมุนไพรบำบัด ชุมชนบำบัด เกษตรแบบพอเพียง โดยมีพระปลัดจรัน อนงฺคโน รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม เป็นวิทยากร และมีวิทยากรจากอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ตำรวจภูธร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด และสำนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้ดูแลให้ความรู้
โดยมีนางสาวรภัทรพร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธี ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2