เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2