เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 และกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว มีพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดป่าศรีสำราญ (ธ) ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2